Συγγένειες & μεταναστεύσεις
στους αρχαίους πληθυσμούς

Ο τελευταίος κοινός πρόγονος

Οι μεταλλάξεις χρησιμοποιούνται σαν τους χτύπους ενός εξελικτικού ρολογιού για να υπολογιστεί πόσες γενεές χωρίζουν δύο άτομα ή δύο πολύ συγγενικά είδη από τον τελευταίο τους πρόγονο.

Για παράδειγμα δύο οικογένειες υπολογίζεται ότι εμφανίζουν 200 νέες μεταλλάξεις ανά γενιά. Μετά από 150 γενιές, οι γενετικές διαφορές δύο οικογενειών που προέρχονται από ένα κοινό πρόγονο θα έχουν φτάσει τις 30.000. Μετά από 10.000.000 χρόνια οι διαφορές θα είναι 1% του DNA. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε την γενετική συγγένεια ατόμων και πληθυσμιακών ομάδων και να ανασυνθέσουμε τις μετακινήσεις και την βιολογική τους ιστορία.