Αρχαίο DNA

Ανακαλύπτοντας τη γενετική μας ιστορία

Όλες οι βασικές λειτουργίες ενός οργανισμού, όπως η δομή και η εμφάνιση, καθορίζονται από το γενετικό υλικό, δηλαδή το DNA. Το σύνολο των πληροφοριών στο DNA ενός οργανισμού ονομάζεται γονιδίωμα. Τα τμήματα, που κωδικοποιούν τις γενετικές πληροφορίες ονομάζονται γονίδια.

Σήμερα είναι δυνατόν να μελετήσουμε το αρχαίο DNA, δηλαδή κάθε ποσότητα γενετικού υλικού που μπορεί να ανακτηθεί από νεκρούς οργανισμούς (σκελετούς, μούμιες, κατάλοιπα προϊστορικών ή εξαφανισμένων ζώων) που έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικές ανασκαφές. Μέσα από εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις ανασυντίθεται η εξέλιξη των αρχαίων πληθυσμών ανθρώπων και ζώων.