Αρχοντικό

H δέσποινα

Αρχαϊκή περίοδος
530 π.Χ.-520 π.Χ.

Ταυτότητα

Φύλο Γυναίκα
Ηλικία >50 χρόνων

Δείκτης μάζας σώματος (BMI):
Γενετική προδιάθεση: ελλιποβαρής