Υπολογισμός ύψους & δείκτη μάζας σώματος

Βιοαρχαιολογική ανάλυση

Το ύψος και ο δείκτης μάζας σώματος είναι ουσιαστικοί παράμετροι της βιοαρχαιολογικής ανάλυσης. Εκτός από τη σωματική διάπλαση, είναι σημαντικά στοιχεία για την ανασύσταση του επιπέδου διαβίωσης.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία και τη διατροφή, καθορίζουν αν ένα άτομο θα φτάσει το ύψος που προβλέπεται από το γενετικό του υπόβαθρο.