Βάτσες

Ο τροφοσυλλέκτης της Αστυπάλαιας

Μεσολιθική περίοδος
9.129 π.Χ.-8.728 π.Χ.

Ταυτότητα

Φύλο Άνδρας
Ηλικία 35-45 χρόνων
Ύψος 1,69 μ.