Ανάπλαση προσώπου

Προσεγγίζοντας τη μορφή

Η ανάπλαση προσώπου βασίζεται στην ανατομία του κρανίου και των μαλακών ιστών, δηλαδή των μυών και του δέρματος. Το σχήμα, η θέση και οι διαστάσεις της μύτης, του στόματος και των ματιών, υπολογίζονται με μετρήσεις σε πληθυσμούς αναφοράς.

Με την εξέλιξη της γενετικής πλέον γνωρίζουμε και μπορούμε να αναπαραστήσουμε το χρώμα των ματιών, των μαλλιών και του δέρματος.

Οι πληροφορίες για την ενδυμασία και την κόμμωση προέρχονται από κείμενα, γλυπτά και εικόνες της εποχής, και προσθέτουν τα πολιτισμικά στοιχεία στην τελική μορφή.