Άβδηρα

Η γυναίκα με τρυπανισμό

Αρχαϊκή περίοδος
650 π.Χ.-600 π.Χ.

Ταυτότητα

Φύλο Γυναίκα
Ηλικία 45-51 χρόνων
Ύψος 1,58 μ.