Παλιάμπελα Ροδίτη

Η φύλακας της μνήμης

Νεολιθική περίοδος
6.220 π.Χ.-5.900 π.Χ.

Ταυτότητα

Φύλο Γυναίκα
Ηλικία 3-4 χρόνων

Δείκτης μάζας σώματος (BMI):
Γενετική προδιάθεση: κανονικός προς ελλιποβαρής