Παλαιοπαθολογία

Νοσήματα και τραύματα

Ερευνά την ιστορία και την κατανομή των ασθενειών που προσβάλουν τον σκελετό. Λοιμώδη και μεταβολικά νοσήματα, τραύματα, ασθένειες των δοντιών είναι δείκτες για την υγεία των πληθυσμών. Η μελέτη τους μας πληροφορεί για τη στάση της κοινωνίας προς τα μέλη της που ασθενούν και το επίπεδο της ιατρικής φροντίδας. Η διάγνωση, πέρα από τη μακροσκοπική εξέταση, γίνεται με σύγχρονα μέσα ιατρικής απεικόνισης, ιστολογικές και γενετικές αναλύσεις.