Διατροφή και μετακίνηση

Χημικά τεκμήρια στα οστά

Η διατροφή και η μετακίνηση των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν ανιχνεύεται μέσα από την χημική ανάλυση του σκελετού. Τα χημικά στοιχεία εισέρχονται στον οργανισμό μας μέσω της τροφής.

Τα ισότοπα του άνθρακα και του αζώτου αντικατοπτρίζουν το είδος των τροφών που κατανάλωναν οι αρχαίοι πληθυσμοί, ενώ του στροντίου και του οξυγόνου τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής τους.