Εκτίμηση Ηλικίας

Οδοντική και σκελετική ανάπτυξη

Η εκτίμηση ηλικίας είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην δημιουργία του βιολογικού προφίλ των ατόμων και μπορεί να προσδιοριστεί με μακροσκοπικές και μικροσκοπικές μεθόδους.

Σε σκελετούς ανηλίκων, βασίζεται στην οδοντική και σκελετική ανάπτυξη και σε μετρήσεις των μακρών οστών. Στους ενηλίκους εξετάζονται αλλοιώσεις που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες αρθρώσεις, η συνοστέωση των ραφών και η φθορά των δοντιών.

Η υγεία, η διατροφή και η γενετική προδιάθεση, επηρεάζουν την έναρξη και την εξέλιξη αυτών των αλλαγών στον σκελετό.