Από την ανασκαφή στο εργαστήριο

Mια επιστημονική διαδρομή...

Μετά την ανασκαφή, η διαχείριση και η μελέτη των οστών γίνεται στο εργαστήριο. Εκεί υπάρχουν οι υποδομές και ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός για εξειδικευμένες αναλύσεις. Όπως σε κάθε επιστήμη, εφαρμόζονται συγκεκριμένα ερευνητικά πρωτόκολλα.