Σπάρτη

Ο Λακεδαιμόνιος

Αρχαϊκή περίοδος
700 π.Χ.-490 π.Χ.

Ταυτότητα

Φύλο Άνδρας
Ηλικία ενήλικος